Kontakt

Zakłady Mechaniczne
"BUMAR - ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice

bumar@bumar.gliwice.pl
www.bumar.gliwice.pl


Osoby kontaktowe
Marek Grochowski
Prezes Zarządu
Sekretariat Prezesa Zarządu
fax: +48 32 734 50 02
Tomasz Barski
Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
Sekretariat Członka Zarządu
fax: +48 32 734 62 02
Monika Kruczek
Członek Zarządu ds. Produkcji i Relacji Społecznych
Sekretariat Członka Zarządu
fax: +48 32 734 69 11
Dariusz Rzepka
Dyrektor ds. Techniki
Sekretariat
fax: +48 32 734 68 03
Sławomir Jagosz
Dyrektor Produkcji
Sekretariat
fax: +48 32 734 68 03
Wojciech Patoła
Dyrektor Biura Programu LEOPARD 2PL
Sekretariat
fax: +48 32 734 58 01
Józef Jędruch
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Sekretariat
fax: +48 32 734 58 01
Andrzej Skoludek
Główny Energetyk
Zakład Energetyczny - Sekretariat
fax: +48 32 734 54 06
Stanisław Antolak
Kierownik Wydziału Odlewni
Wydział Odlewni
Danuta Katarzyna Sikora
Kierownik Wydziału Galwanicznego
Wydział Galwaniczny
Biura
Biuro Sprzedaży
fax: +48 32 734 58 01
Biuro Obsługi Posprzedażowej
fax: +48 32 734 58 31
Biuro Zarządu i Organizacji
fax: +48 32 734 50 12
Obsługa akcjonariuszy i spraw związanych z akcjami Spółki
Biuro Finansów
fax: +48 32 734 64 03
Biuro HR
fax: +48 32 734 61 29