Aktualności

Podsumowanie roku 2022

Podsumowanie roku 2022
23.12.2022

Bieżący rok był pracowitym okresem dla Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Spółka sukcesywnie przekazywała kolejne wozy w ramach realizowanych kontraktów na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL/M1 oraz modyfikację czołgów T-72. W tym roku przekazaliśmy wojsku 17 szt. zmodernizowanych Leopardów, natomiast kolejne 3 wozy są w trakcie odbiorów, które mogą zakończyć się z końcem roku Do użytkownika  trafiły również 22 szt. czołgów T-72 po przeprowadzonym remoncie wraz z modyfikacją.
W czerwcu tego roku spółka podpisała umowę na remonty główne i konserwacyjne czołgów PT-91.  Kontynuowane są także projekty  dot. remontów wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2.

Więcej informacji w wywiadzie z Prezesem Zarządu

Firma skupia się nie tylko na działalności produkcyjnej i biznesowej. Dużą wagę przywiązuje także do budowania relacji z otoczeniem. Spółka wspiera corocznie wiele inicjatyw tych o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim budując tym świadomy CSR czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. Wspieramy inicjatywy sportowe, a dla społeczności lokalnej organizujemy coroczne zbiórki darów wśród pracowników.
Od  wielu lat współpracujemy z Zespołem Szkół im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, gdzie funkcjonuje objęta naszym patronatem klasa. Oferujemy uczniom zajęcia praktyczne prowadzone pod okiem naszych pracowników, ponadto uzyskują oni stypendia oraz gwarancję zatrudnienia w Spółce po zakończeniu edukacji.
W tym roku wspólnie ze spółkami z  GK PGZ nasze przedsiębiorstwo wsparło działania funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Sił Zbrojnych RP w ramach akcji PGZ „MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM”, przekazując sprzęt ułatwiający służbę przy obronie naszych granic.
Nie zapominamy także o ludziach, którzy heroicznie walczyli o wolność naszego kraju podczas II wojny światowej. Dlatego też w tym roku przyłączyliśmy się do  akcji wsparcia weteranów i kombatantów: „Paczka dla Bohatera”.
Mijający rok był czasem intensywnej, wzmożonej pracy całego zakładu.  Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania czekające nas w przyszłym roku.