Informacje o Z. M. BUMAR ŁABĘDY
Informacje Ogólne
Władze Spółki
Polityka ZSZ
Historia
Lokalizacja
KONTAKT
GALERIA ZDJĘĆ
..................................................
Certyfikaty
certyfikat - tuv
certyfikat - pcbc
certyfikat - zsjz
..................................................
Nagrody
Najwyższa Jakość Quality International 2013
Defender
Panteon Polskiej Ekologii
Firma Roku 2005 na Śląsku
Złota Odznaka Honorowa
..................................................
Pobierz pliki
Tapety na pulpit

Konferencja prasowa Dywizji Bumar Ląd
Gliwice, 5 grudnia 2012

5 grudnia w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa OBRUM i ZM BUMAR-ŁABĘDY SA z okazji zrealizowania zamówienia na 2 sztuki mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.

Konferencji przewodniczył Andrzej Szortyka Prezes Zarządów OBRUM Sp. z o.o. i ZM BUMARU ŁABĘDY SA.
Gospodarzami konferencji byli również:
Z ramienia Obrum sp. z o.o. Jerzy Olek Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju; Tomasz Kurczek - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy;
Ze strony Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” SA Jerzy Michałkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Operacyjnych; Marek Tymkiewicz - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych; Krzysztof Pawlik - Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju I Relacji Społecznych;
W konferencji udział wzięli również: Paweł Lamla – Doradca Zarządu, Dyrektor Programów Strategicznych oraz Dariusz Pasieka – Główny Konstruktor - Dyrektor Programu Daglezja Obrum sp. z o.o.

oferta oferta oferta


Tematem konferencji była koncepcja funkcjonowania dywizji Bumar Ląd w nowej Strategii Grupy Bumar, najważniejsze projekty realizowane przez ZM Bumar- Łabędy SA w 2012 roku oraz rola OBRUM sp. z o.o. jako dostawcy najnowszych rozwiązań dla polskiej armii i integratora Dywizji Ląd. Odbyła się także prezentacja dynamiczna mostu MS20 Daglezja. Dziennikarze zwiedzili również wydział produkcyjny Zakładów Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY SA.

W trakcie konferencji Prezes Andrzej Szortyka w imieniu Prezesa Grupy Bumar Krzysztofa Krystowskiego ogłosił gotowość Grupy Bumar, w tym Dywizji Ląd, do realizacji programu pancernego.
Nowa strategia Grupy Bumar zakłada strukturę organizacyjną opartą o trzy Dywizje: Amunicja, Elektronika i Ląd. Liderem Dywizji Bumar Ląd będzie spółka Obrum, kreująca nowatorskie rozwiązania. Będzie jednocześnie spółką matką dla innych spółek grupy, w pierwszej kolejności dla Zakładów Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY SA, a także Zakładów Mechanicznych SA w Tarnowie. Prezes przedstawił założenia nowej polityki handlowej, która była realizowanej do tej pory przez Bumar Sp. z o.o., w chwili obecnej w Dywizji Bumar Ląd to Obrum, jako lider dywizji zorganizuje służby handlowe zajmujące się kontaktami z klientami krajowymi i zagranicznymi. Kluczową kwestią, o której będzie również decydowała Dywizja będzie rozwój produktów.

„Promując nasze wyroby będziemy współpracować z najlepszymi firmami krajowymi , które działają w tym samym obszarze produktowym, takimi jak Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola SA, Wojskowe Instytuty i Zakłady Remontowe.” – podkreślił Prezes Andrzej Szortyka.

Przedstawiając sytuację Bumaru-Łabędy Prezes zaznaczył, że firma przygotowuje się do realizacji modernizacji polskich Leopardów, dostarcza podwozia do armato haubicy KRAB, wieże do KTO Rosomak i realizuje modernizacje oraz remonty czołgów i wozów zabezpieczenia technicznego dla polskiej armii.

Andrzej Szortyka odniósł się również do realizowanego w ZM BUMAR-ŁABĘDY SA programu restrukturyzacji. Zaznaczył, że kluczowe założenia, w tym restrukturyzacja zatrudnienia, zostały już zrealizowane. Podkreślił, że przy mniejszych zamówieniach firma dzięki zmniejszeniu zatrudnienia może funkcjonować przez najbliższe lata i przygotować się do realizacji wielomilionowego programu pancernego. Prezes zaprezentował wyniki finansowe spółki i całej Dywizji. Przychody Łabęd w 2012 roku osiągną poziom 472mln zł, a wynik netto na koniec roku 4,9mln zł, co jest najlepszym wynikiem od 2009 roku. Trzy spółki Dywizji osiągną w tym roku łącznie wynik ponad 550 mln, co wpływa na znaczną poprawę ich wyników finansowych.

oferta oferta oferta


W kolejnej części konferencji, Członek Zarządu OBRUM sp. z o.o. Dyrektor ds. Rozwoju – Jerzy Olek przedstawił genezę i stan realizacji programu mostowego złożonego z mostów: samochodowych MS20 i MS-40, gąsienicowych MS-20 oraz pontonowych. Szczególną uwagę poświęcił mostowi towarzyszącemu na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja.

Po części oficjalnej, odbyła się dynamiczna prezentacja mostu. Była to ostatnia okazja obejrzenia go u producenta tj. w OBRUM sp. z o.o. - 10. grudnia most został uroczyście przekazany na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.
Po pokazie MS20 dziennikarze mogli zwiedzić wydział produkcyjny Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" SA.

oferta oferta oferta


oferta oferta oferta